София


(Камера на КАТ)


бул. Вапцаров (Еко)
София
България


Максимална скорост - 50 км/ч в посока на измерване! 

Направление

От : или 

До      : или