София


(Камера на КАТ)


E871, KM179+257
София
България


Максимална скорост - 90 км/ч!

ПП 1-6 - Бензиностанция "Мирково" 

Направление

От : или 

До      : или