Данни по застраховка КАСКО за 2010
Четвъртък, 09 Февруари 2012 09:10

Застраховки КАСКО

Обобщени и публикувани на страницата на КФН - fsc.bg >"Статистика">"Застрахователен пазар">"Общо застраховане">"2010 г.", са всички предоставени данни от застрахователите във връзка с платените обезщетения по различните рискове на застраховка КАСКО.

 

 

Данните за броя на претенциите (както изплатени, така и предявени, но неизплатени) по застраховка "Каско" по събития, настъпили през 2010 г, са представени в зависимост от размера на претенцията и вида на риска:

  • Пътно-транспортни произшествия;
  • Кражба;
  • Удар на паркинг;
  • Пожар и природни бедствия;
  • Злоумишлени действия;
  • И други;

Повече от половината изплатени обезщетения (включително висящите претенции) се отнасят:

  • "ПТП" - 53,3 %, с относителен дял 40%;
  • "Удар на паркинг" - 34%;
  • "Кражба" - с относителен дял 0,3 % и честотата 0,2 %;
  • "Пожар и природни бедствия" - с относителен дял 1 % и честота 0,7 %;

Честотата на риска с най-висок относителен дял е ПТП, което означава че от 100 застраховани през 2010 г. МПС при 40 е предявена претенция за обезщетение вследствие на претърпяно пътно-транспортно произшествие.
Броят на обезщетенията в зависимост от тяхната стойност варира в различните скали в зависимост от присъщите характеристики на всеки един от покритите рискове. При всички рискове най-много на брой обезщетения са в диапазона от 100 до 1 500 лв. с изключение на риска "Кражба", при който обезщетенията са концентрирани в диапазона от 5 000 лв. до 40 000 лв.

Обобщени са и данните, показващи честотата на настъпване на риска "Кражба" в зависимост от наличието на пасивна маркировка. Средната за пазара честота на риска е 0,205%, което означава че от 1 000 застраховани през 2010 г. МПС за две е предявена претенция за изплащане на обезщетение поради кражба. При 5 застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска при тях варира от 0,18% до 0,44%. При останалите 9 застрахователи (при 5 от които 100 % от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при 4 застрахователи - са маркирани между 57% и 96% от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска "Кражба" е между 0,057% и 0,233%.

Повече по темата можете да прочетете тук:

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club