Какво е Синя зона?
Четвъртък, 12 Януари 2012 16:18

Пътен знак - Д13

Кратковременно платено паркиране "Синя зона" се въвежда на улици, площади и паркинги - публична общинска собственост, след решение на СОС и със заповед на кмета на Столична община съгласно предоставените му по закон правомощия и схеми, приети от Столичния общински съвет.

"Синя зона" важи за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Валидна е в работни дни и в часовия диапазон от 08:30 до 18:30 часа.
Пътен знак - Т10

Паркиране в "Синя зона" може да се извърши. както е посочено на указателните табели и само на обозначените места. След изтичане на позволеното време автомобилът се премества със специален автомобил тип "паяк".

Столичният кмет може да закрива временно или постоянно, частично или цялостно участъци от "Синя зона" в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.


Местата за паркиране в откритите паркинг зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" се обозначават хоризонтално с пътна маркировка, могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане, като се сигнализират вертикално с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране.

Тагове:

Още по темата...