Как да се справим с КАТ?
Понеделник, 30 Януари 2012 10:10

Както обещахме в нашия форум (където можете да коментирате материалите), и в страницата ни във фейсбук - тази седмица, всеки ден ще ви представяме по една част от наръчника за справяне с КАТ и проблемите, които можем да предотвратим при евентуална проверка.

Днес е и първата порция с по-обща информация за КАТ и предстоящите материали.

Автор - Ивайло Ганчев - адвокат от САК, председател на управителния съвет на Българска асоциация гражданско общество и правни инициативи, член на правна консултантска фирма "Lega Art" Ltd.

 • Част първа - КАТ ви спира за проверка
 • Част втора - проверката започва
 • Част трета - нарушение или не
 • Част четвърта - приключване на проверката
 • Част пета - наказателно постановление
 • Част шеста - обжалването
 • Част седма - влизане в сила на наказателното постановление. Плащане. Давност.

КАТ

Общо за контролната дейност на КАТ

На тази част от българската полиция законът е възложил да контролира правилата за движение по пътищата и задълженията на участниците в движението. Полицейските органи от състава на "КАТ - Пътна полиция" проверяват дали се спазват определени в закона правила и задължения на водачите и собствениците на МПС. За тези цел КАТ:

 • упражнява контрол върху безопасността на движението по пътищата - дали се спазват правилата, посочени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), Правилника за прилагане на ЗДвП и другите актове, които регулират поведението на участниците в движението по пътищата.
 • Проверява техническата изправност на моторните превозни средства (МПС) - дали се спазват изискванията за техническо състояние, техническото съответствие и окомплектовка на МПС.
 • Следи за наличието и редовността на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и на стикера за платена винетна такса.
 • Упражнява административноказателна дейност - налага административни наказания, предвидени в нормативните актове при нарушения от страна на водачите и собствениците на МПС, както и на другите участници в движението по пътищата.

Не всичко, свързано с използването на МПС, може да се проверява от КАТ - Пътна полиция. Обществени превози се извършват от "Обществен превоз - търговци" срещу заплащане. КАТ не проверява дали са спазени изискванията и условията, когато се извършват обществени превози (на товари или на пътници) - има ли разрешения, регистрации и лицензии и други. Обществените превози се контролират от органите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерството на транспорта.

Много други контролни правомощия са възложени на държавни или общински органи извън КАТ - Пътна полиция, например редът за паркиране в "Синята зона" на някои градове.

За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!