Част трета - 2 - нарушение или не
Четвъртък, 02 Февруари 2012 17:17

ПРОВЕРКА ЗА АЛКОХОЛ

Проверка за алкохол


Тази рутинна проверка се среща често. В повечето случаи успоредно с установяването на друго нарушение на правилата за движение.
Констатациите за съдържанието на алкохол в дъха и в кръвта на водача на МПС са в основата на най-тежките административни наказания по ЗДвП. Те могат да доведат дори до наказателна отговорност на водача за престъпление по Наказателния кодекс.

Управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда е административно нарушение по ЗДвП. Управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда е престъпление по Наказателния кодекс. Ако е извършено за първи път, наказанието е лишаване от свобода за срок до една година.

Зависимостта между количеството и вида на употребения алкохол и натрупаната концентрация в кръвта се определя както от особеностите на конкретния организъм, така и от моментната му кондиция. По тази причина е трудно да предвидим какви ще бъдат показанията на измервателния уред или на медицинското изследване за алкохол в кръвта, независимо че употребеното количество е малко.

Най-сигурния начин да избегнете отговорността за управление на МПС след употреба на алкохол е преди шофиране да не поемате никакво количество. Но теориите и съветите са едно, реалният живот - друго.
Затова е добре предварително да научите каква е процедурата, по която се констатира алкохол в кръвта на водача. Нека пак се върнем към момента, когато служителят на КАТ е проверил документите ви и е пристъпил към следващия етап - иска ви обяснение дали, кога, колко и какъв алкохол сте употребил.

ВНИМАНИЕ!!!


Имайте предвид, че прикриването на истината няма да ви е от полза. Обясненията ви ще се впишат в акта за административно нарушение. А после ще се сверят с резултатите от изследването и с други събрани доказателства.


Очаквайте проверка с техническо средство - анализатор за алкохол в дъха. Той е средство за измерване като радарния скоростомер. Затова трябва да отговаря на определени в закона изисквания и да носи съответните знаци. Те могат да се поставят върху самото средство за измерване или върху придружаващото ги удостоверение за одобрен тип средството за измерване.

Пойскате от контролния орган да ви покаже знаците, от които личи, че съответният вид анализатор за алкохол в дъха е преминал необходимия контрол.

За разлика от радарния скоростомер, чиито показания са окончателни и поради това решаващи, показанията на анализатора за алкохол в дъха дават само първоначални и косвени данни за концентрацията на алкохол в кръвта. Дали ще се приемат за окончателни и достовени, зависи и от вас.

Законът ви дава право да изберете как да постъпите:

 • да приемете показанията на анализатора за алкохол в дъха за точни и достоверни. В такъв случай, ако концентрацията на алкохол е по-висока от 0.5 на хиляда, контролния орган ще ви състави акт за административно нарушение. В него ще впише какво е отчел, както и че вие не оспорвате наказанието;
 • ваше право е да оспорите показанията на анализатора за алкохол в дъха. Това, освен че ви състави акт, контролния орган ще ви издаде талон за медицинско изследване и ще ви го връчи срещу подпис;

ВНИМАНИЕ!!!


Вижте дали в талона за медицинско изследване са вписани:

 • лечебното заведение, в което трябва да се явите за медицинското изследване;
 • какво е съдържанието на алкохол в кръвта ви. Ако показанията на анализатора са в рамките от 0.5 до 1.2 на хиляда, медицинското освидетелстване и вземането на кръвна проба могат да се извършат във всички диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, болнични лечебни заведения, центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали. Ако показанията на техническото средство от проверката са над 1.2 на хиляда, медицинското освидетелстване и вземането на кръвна проба се извършват само в центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали;
 • проверете дали срокът, в който трябва да се явите в лечебното заведение, е посочен в талона. Ако проверката се извършва в рамките на населено място, този срок е до 45 минути. Ако е извън населено място - до 2 часа. Контролният орган може да определи и по-кратък срок за явяване в лечебното заведение - ако то не е далече.

Дрегер

След като се явите в лечебното заведение, лекарят ще извърши медицинско освидетелстване. Ще ви вземе кръв за химическо изследване. Медицинското изследване се описва в специален протокол - за употреба на алкохол или друго упойващо вещество. В него се вписват:

 • резултатите от предварителната проба за алкохол (от анализатора за алкохол в дъха);
 • вашите обяснения за употребения алкохол, в това число датата и часа на консумацията. Добре е да уведомите лекаря, ако сте консумирали алкохол след като проверката от КАТ е приключила, преди да се явите в лечебното заведение. Особено ако смятате, че показанията от техническото средство са неточни;
 • данни за ваши заболявание, оплаквания и лекарства, които сте приели;
 • резултатите от прегледа ви;

Имайте предвид, че взетата кръвна проба трябва да се изпрати от лечебното заведение до специализираната лаборатория не по-късно от едно денонощие от взимането й. Резултатът от химическото изследване трябва да се изпрати в съответното поделение на МВР не по-късно от три дни от вземането на кръвната проба. Ако се съмявате в резултата от химическото изследване, поискайте повторно за ваша сметка. Не се бавете - срокът е до седем дни от връчването на наказателното постановление. И не по-късно от три месеца от вземането на кръвната проба.

ВНИМАНИЕ!!!


Ако откажете да изпълните разпореждане на контролния орган, който ви проверява за употреба на алкохол, ви чакат тежки последици:

 • откажете ли проверка с техническо средство, законът предвижда наказание лишаване от право да управлявате МПС за срок от шест месеца до две години и глоба от 200 до 500 лева;
 • същото наказание ви чака, ако не изпълните предписанията да се явите навреме в лечебното заведение и да дадете кръвна проба;
 • ако ви е направена проверка с техническо средство, но после откажете да получите талона за медицинско излседване, не се явите в лечебното заведение или откажете да дадете кръв, данните за употреба на алкохол ще се вземат само от показанията на техническото средство;

Спазването на процедурата по проверка и изследване дали водачът на МПС е употребил алкохол, стриктно и срочно провеждане на медицинското освидетелстване и химическото изследване дават на контролните и административнонаказващите органи обективно и сигурно доказателство за концентрация на алкохол в кръвта. Опровергаването на това доказателство в повечето случаи е невъзможно!


За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club