ВходРеклама

Имоти

Гараж - Варна - Левски
Детайли
Цена за продажба : 21 450 лв.
Площ : 26 m?

Детайли
Подземен гараж - Варна - Електрон
Детайли
Цена за продажба : 5 400 лв.
Площ : 34 m?

Детайли
Варна - Виница
Детайли
Цена за продажба : 11 000 лв.
Площ : 19 m?

Детайли
ПРОДАВАМ Гараж - тухлен
Детайли
Цена за продажба : 16 180 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Нов гараж
Детайли
Цена за продажба : 15 600 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Под наем - Варна - Левски
Цена за наем : 45 лв.
Площ : 13 m?

Детайли
Под наем - Варна - Бриз
Цена за наем : 100 лв.
Площ : 29 m?

Детайли
Garaj-BG.com Ревю От Божил Климентов, CEO в REPR Рейтинг: 4.5 от 5. "Наистина един от най-добрите сайтове за продажба и отдаване под наем на гаражи и паркоместа, които съм виждал!"

Партьори

Вижте още

Част седма - влизане в сила на наказателното постановление. Плащане. Давност.
Неделя, 05 Февруари 2012 17:17

Наказателните постановления влизат в сила, когато:

  • не подлежат на обжалване. Такъв е например случаят, когато с него е наложена глоба до 10 лева, включително;
  • не са били обжалвани в установения срок;
  • били са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда;

Влезлите в сила наказателни постановления подлежат на изпълнение. Наказателните постановления, с които е наложена глоба, се изпращат до съответната териториална структура на Национална агенция за приходите за доброволно изпълнение.

Ако не последва доброволно изпълнение, органите на Националната агенция за приходите (НАП) или Агенцията за държавни вземания отправят покана за доброволно плащане. След това пристъпват към принудително събиране на неплатени глоби.

Давност
ДАВНОСТ
Задължението за плащане на глобата може да се погаси по давност, след като изтекат две години от влизане в сила на наказателното постановление.

Давността обаче се прекъсва, ако компетентните органи извършат действие, с цел да приведат в изпълнение наказанието. След като преустанови това действие, започва да тече нова давност. Независимо от прекъсването и спирането на давността, глобата се погасява, ако са минали три години от влизане в сила на наказателното постановление.
Тази давност обаче не важи, ако в двугодишния срок е образувано изпълнително производство по събиране на глобата.

ВНИМАНИЕ!!!


Както към всяка друга контролна дейност на държавните органи, така и към проверките, извършени от органите на КАТ - Пътна полиция, трябва да се отнасяме със съзнанието, че законът не е предоставил неограничена власт на контролните органи.
Ако познавате границите, до които се порстира властта им, ще можете да се защитите срещу евентуален произвол и неправомерни посегателства. Имайте предвид, че законът е еднакво взискателен както към дисциплината на водачите на МПС, така и към поведението на контролните органи от състава на КАТ - Пътна полиция.


ОБЩО ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА КАТ
Контролната дейност на органите на КАТ - Пътна полиция, със сигурност е една от най-масово извършваните контролни дейности на държавните органи. И със сигурност дава най-много поводи за коментар и критики.
Тази поредица от статии ви показа практическите страни на контрола, упражняван от КАТ. А също така и най-често срещаните ситуации преди, по време и след проверка на КАТ. Дадохме ви информация за това:

  • какви са пределите на властта, която органите на КАТ притежават;
  • какви са правата, които ние като проверявани притежаваме;
  • как да се защитим от неблагоприятните последици при проверка;

Органите, които следят дали спазваме правилата за движение по пътищата, са част от Министерството на вътрешните работи. Пътната полиция е в състава на Национална служба "Полиция". КАТ - Пътна полиция се състои от Направление "Пътна полиция" (при Дирекция на националните служби "Полиция" - ДНСП) и секторите "КАТ - Пътна полиция" (към Столична дирекция на вътрешните работи - СДВР) и Регионалните дирекции на вътрешните работи (РДВР).

За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club