ВходРеклама

Имоти

Под наем - Варна - Левски
Цена за наем : 45 лв.
Площ : 13 m?

Детайли
Нов гараж
Детайли
Цена за продажба : 15 600 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Под наем - Варна - Лятно кино Тракия
Цена за наем : 500 лв.
Площ : 50 m?

Детайли
ПРОДАВАМ Гараж - тухлен
Детайли
Цена за продажба : 16 180 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Подземен гараж - Варна - Електрон
Детайли
Цена за продажба : 5 400 лв.
Площ : 34 m?

Детайли
Гараж - Варна - Левски
Детайли
Цена за продажба : 21 450 лв.
Площ : 26 m?

Детайли
Варна - Виница
Детайли
Цена за продажба : 11 000 лв.
Площ : 19 m?

Детайли
Garaj-BG.com Ревю От Божил Климентов, CEO в REPR Рейтинг: 4.5 от 5. "Наистина един от най-добрите сайтове за продажба и отдаване под наем на гаражи и паркоместа, които съм виждал!"

Партьори

Вижте още

Част трета - 1 - нарушение или не
Четвъртък, 02 Февруари 2012 10:10

Проверката на документите ви е приключила. Вие все още сте в превозното средство (което трябва да бъде с изгасен двигател по време на проверката). Контролният орган вече знае какви нарушения на правилата за движение ще ви предяви.

Най-често и вие си ги знаете. Предстои първата среща на обвинителната и защитната версия, за която трябва да сте подготвени предварително. Имайте предвид, че окончателният отговор на въпроса дали сте нарушили правилата за движение, или не, е все още твърде далече. Не забравяйте, че до голяма степен зависи от вас дали решението ще бъде във ваша полза или не. Важна роля играят добрата ви предварителна информираност и запазеното самообладание. Не е необходимо да знаете статистически данни, за да се сетите, че най-вероятно са ви спрели за превишена скорост или за проверка дали сте употребили алкохол.

ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ

Превишена скорост

Пътният полицай ви кани да слезете от автомобила, за да ви покаже какви показания за скоростта са отчетени. Ще ги видите на дисплея на радарния скоростомен, с който е снабден патрулиращият екип.
Дали отчетената скорост съставлява нарушение, или не, зависи от много фактори.

ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ

Пътни знаци

Законовите ограничения на скоростта - това са максимално допустимите скорости на различните видове превозни средства в и извън населените места. Те са посочени в закона и са известни на водачите.

Отклонения от тях се въвеждат със съответните пътни знаци (B26 "Забранено е движението със скорост, по-висока от означената"). Така че е важно сами да прецените дали са ви спрели в зоната на действие на пътен знак, който ограничава скоростта. Пътните знаци в населените места и извън тях не се поставят произволно и необосновано. Това става според предварително разработени и одобрени проекти за организация на движението за съответното място. Ако смятате, че даден пътен знак, ограничаващ скоростта, е поставен неуместно или на място, което не изисква ограничение на скоростта, можете да се снабдите с действащия за това място проект за организация на движението. Този проект ще ви послужи, ако обжалвате пред съд наказателното постановление, с което сте санкционирани за извършеното нарушение.
Пътните знаци се поставят само въз основа на одобрен проект за организация на движението.
Пътните знаци трябва да са поставени така, че да са лесни за възприемане от водача. Затова поставянето на повече от два пътни знака на едно място, придружени от две допълнителни табели извън населените места (или на повече от три пътни знака, придружени от три допълнителни табели в рамките на населените места) не е разрешено от закона.
Пътните знаци трябва да са поставени така, че да са видни от разстояние.
Ако разрешената максимална скорост е до 90 км/ч, знакът, ограничаващ скоростта, трябва да се вижда поне от 150 метра Ако максималната разрешена скорост е над 90 км/ч, знакът трябва да се вижда поне от 250 метра. Ако това разстояниет не може да се спази поради особеностите на терена или по друга причина, пътният знак трябва да се постави не само отдясно на платното за движение, но и отгоре или отляво. И с допълнителна табела да се посочи разстоянието, след което ограничението на пътния знак ще бъде валидно.

Обърнете внимание също така дали мястото, където контролните органи са отчели скоростта ви, попада в обсега на действие на ограничението, като имате предвид, че:

  • въведената с пътния знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената, важи до следващото кръстовище;
  • забраната може да е отменена и преди следващото кръстовище със специален знак или с допълнителна табела, която посочва разстоянието, за което важи забраната;
  • ако не е отменена по някой от посочените начини и зоната на действие на забранителния знак е по-дълга от 1000 м, знакът следва да се повтаря на всеки 500 м;
  • ако скоростта се намалява с 30 км/ч, това се прави еднократно.

Например при ограничение на скоростта от 90 км/ч на 60 км/ч се поставя един знак, който ограничава скоростта. Обаче при ограничение на от 130 км/ч на 90 км/ч или от 90 км/ч на 50 км/ч трябва да се поставят няколко знака, ограничаващи скоростта - всеки с по 20 км/ч.

Ако внимателно сте следили и запомнили тези "детайли" на пътната обстановка, преди да ви спрат, ще докажете, че не сте се движили в зона на ограничение на скоростта или че ограничението на скоростта не е въведено по надлежния ред.
В такива случаи много могат да ви помогнат вашите спътници в автомобила, особено ако притежават шофьорска правоспособност и опит.

РАДАРНИЯ СКОРОСТОМЕР - ДА МУ ВЯРВАМЕ ЛИ?

Скоростомер


Дотук стана ясно, че посланията на вертикалната пътна маркировка понякога са много по-сложни и двусмислени, отколкото изглеждат на пръв поглед. Нека сега да погледнем критично и аналитично и на радарния скоростомер. За тази цел ще се върнем към момента, когато контролния орган на КАТ ни е поканил да се запознаем със скоростта, отчетена от радара.
За всеки е ясно, че използвания от КАТ радарен скоростомер е сложен електронен уред. Той измерва величина, която човешките сетива не възприемат точно. Като техническо средство, предназначено да измерва определена физична величина, радарният скоростомер и техническите изисквания към него са регламентирани от закона.

На първо място - ЗДвП. Той разрешава на контролните органи да използват технически средства, с чиято помощ да установят нарушенията на правилата за движение. Само че радарният скоростомер трябва да отговаря на изискванията и процедурите, необходими за всяко средство за измерване. Иначе неговите показания няма да се приемат за достоверни. По-конкретно неговия тип трябва да е първоначало одобрен от Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН).
Дали е одобрен, можете да проверите в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
Обща информация за регистъра можете да намерите на следния адрес: http://damtn.government.bg/, както и в официалния бюлетин на ДАМТН, или на телефоните за връзка с обществеността, посочени на сайта по-горе.
Дори даденият тип радарен скоростомер да е одобрен, всяко конкретно средство за измерване от този тип подлежи на първоначална и последващи проверки.

ВНИМАНИЕ!!!


Дали използваният по време на вашата проверка радарен скоростомер отговаря на всички описани изисквания, можете да проверите сами още на място. За целта поискайте от контролните органи да ви покажат:

  • знака за одобрен тип средство за измерване. По закон той трябва да бъде поставен на видно място върху корпуса на радарния скоростомер. Ако техническото средство се състои от няколко самостоятелно обособени устройства, знакът се поставя върху всяко от тях;
  • знацит за първоначална и последваща проверка - те също трябва да са поставени на видно място на корпуса на радара. Обърнете специално внимание на срока на валидност на поставените знаци за проверки. Вижте годината на знака за първоначална проверка - нейната валидност е до края на календарната година, следваща тази на проверката. Ако срокът на валидност е изтекъл и липсват знаци за последваща проверка, отбележете това на контролния орган, както и във възраженията си по акта;
  • име на производителя на радарния скоростомер - надписът трябва да е ясен и неизтриваем;
  • типа и идентификационния номер на радарния скоростомер - в случай че имате съмнения за неговата редовност, запомнете или си запишете неговия идентификационен номер. Това ще бъде от решаваща важност, ако в бъдеще оспорите издаденото ви наказателно постановление и по-специално - показанията на скоростомера.

Нормативите поставят много технически изисквания към радарните скоростомери.

Така например, този уред трябва да има такива технически характеристики, че да може да индивидуализира превозното средство, чиято скорост измерва, при едновременно движение на две или повече превозни средства, при разминаване или когато се използва от движещо се превозно средство. Ако радарът няма тази техническа годност, той трябва да анулира резултата от измерването си, когато две превозни средства са пресекли радарния лъч с различна скорост. Какво означава това на практика?

Представете си ситуация, при която докато радарът е отчитал вашата скорост, близо пред или след вашия автомобил се е движел друг автомобил с различна скорост. Тогава поискайте от контролния орган да ви покаже индивидуалните измервания на радара за скоростта на отделните превозни средства.

Ако радарът не е предназначен само за работа с лъч, успореден на направлението на движение на превозните средства (с ъгъл на пресичане под 10 градуса), той трябва да има устройство, което да измерва ъгъла, под който превозните средства пресичат радарния лъч.

По време на проверката не се колебайте да питате служителите на КАТ за техническите характеристиките и особености на използвания от тях скоростомер. За разлика от останалите технически изисквания към този уред, чието възприемане изисква специални технически познания, изброените параметри могат да бъдат обяснени и на неспециалист, както и показани в "полеви" условия.

ВНИМАНИЕ!!!


Ако внимателно и детайлно сте си изяснили и сте запомнили подробностите от пътната обстановка преди проверката и сте се запознали на място с редовността и характеристиките на използвания радарен скоростомер, вие имате солидна защитна версия. По-нататък тя ще ви помогне да получите резултат, който не накърнява правата ви.


За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club