ВходРеклама

Имоти

Варна - Колхозен пазар
Детайли
Цена за продажба : 25 300 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Под наем - Варна - Левски
Цена за наем : 45 лв.
Площ : 13 m?

Детайли
ПРОДАВАМ Гараж - тухлен
Детайли
Цена за продажба : 16 180 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Подземен гараж - Варна - Електрон
Детайли
Цена за продажба : 5 400 лв.
Площ : 34 m?

Детайли
Подземно паркомясто
Детайли
Цена за продажба : 15 600 лв.
Площ : 16 m?

Детайли
Под наем - Варна - Бриз
Цена за наем : 100 лв.
Площ : 29 m?

Детайли
Варна - Виница
Детайли
Цена за продажба : 11 000 лв.
Площ : 19 m?

Детайли
Garaj-BG.com Ревю От Божил Климентов, CEO в REPR Рейтинг: 4.5 от 5. "Наистина един от най-добрите сайтове за продажба и отдаване под наем на гаражи и паркоместа, които съм виждал!"

Партьори

Вижте още

Част четвърта - приключване на проверката
Петък, 03 Февруари 2012 10:10

Приключването на проверката става със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. От своя страна, съставянето на акта поставя началото на административнонаказателното производство, при което се налагат наказанията, предвидени в ЗДвП или другите нормативни актове.

Въз основа на акта (заедно с приложените към него доказателства) административнонаказващия орган (Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица от системата на МВР) преценява дали е извършено нарушение на правилата за движение, какво нарушение е извършено и какво наказание следва да се наложи на нарушителя.

Изключително голямото значение на акта изисква да се спази стриктно процедурата по неговото издаване. В много случаи отклонението от реда за издаването му води до отмяна на издаденото въз основа на него наказателно постановление.

Съставяне на акт от КАТ

КОЙ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВА, КОГАТО СЕ СЪСТАВЯ АКТЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ?

По правило актът се съставя в присъствието на нарушителя. Почти винаги контролният орган на КАТ констатира нарушението в присъствието на водача, така че това изискване не представлява особен проблем. Има случаи обаче, когато актът може да се състави и в отсъствие на нарушителя. Например, когато нарушителят е известен, но не може да бъде открит или е бил поканен, но не се е явил за съставяне на акта.
Актът се съставя в присъствие на свидетели. Хора, които са присъствали при извършването или установяването на нарушението. ЗДвП дава възможност свидетел да бъде друго длъжностно лице от състава на контролните органи. Няма законово изискван за броя на свидетелите. Достатъчно е да подпише един, за да бъде актът редовно съставен.
Законът не забранява той да се състави и в присъствието на свидетели, които не са присъствали при извършване или установяване на нарушението, стига нарушението да е извършено или установено в отсъствие на свидетели или по някаква причина да не е възможно актът да се състави в тяхно присъствие.

КАКВО СЪДЪРЖА АКТЪТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ?

Законът сочи ясно каква информация трябва да впише актосъставителят. Така, че когато органите на КАТ - Пътна полиция ви съставят акт за нарушение по ЗДвП, проверете дали са вписани коректно следните данни:

 • собствено, бащино и фамилно име на съставителя и длъжността му;
 • датата на съставяне на акта;
 • датата и мястото, където е извършено нарушението;
 • точното местоположение на контролния пост, извършил проверката и установил нарушението (това е важно за по-нататъшния ход на административнонаказателната преписка, особено ако решите да обжалвате постановлението);
 • описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено;
 • законовите разпоредби, които са нарушени. (Те трябва да са посочени конкретно - да е изписано името на закона или друг нормативен акт, който е нарушен, точният номер на нарушените разпоредби - член, алинея, точка, параграф и така нататък). Ако не сте наясно какво е нарушението ви, поискайте от контролния орган да ви обясни на разбираем език кои законови разпоредби сте погазили;
 • собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точният му адрес и месторабота, единният му граждански номер;
 • мената и точните адреси на свидетелите, техните ЕГН-та;
 • обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива;
 • опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене;
 • възраженията. Законът ви дава възможност да изложите възраженията си срещу акта, с който е установено административното нарушение и констатациите в него по два начина:
 • - 1- непосредствено след съставянето му:

В самия акт е отделено място, където можете да отбележите с какво не сте съгласни. Служителят е длъжен да ви информира, че имате право на възражения и да ви даде възможност да ги напишете собственоръчно на това място в акта. Не се колебайте - смело се възползвайте от това ваше право. Във възраженията си опишете всички обстоятелства, които ви оневиняват, оспорете начина, по който са ви спрели и по който е протекла проверката. В случай че полицейският орган не е отразил точно и напълно обстоятелствата, свързани с нарушението (място, време, механизъм на извършването и т.н.), направете ваши уточнения. Обяснете защо според вас няма нарушение. Посочете свидетели, които после ще потвърдят твърденията ви - ако се стигне до съдебно обжалване на наказателното постановление;

 • - 2 - дори да не сте възразили при съставянето на акта, законът ви позволява да представите писмени възражения в тридневен срок от подписването му.

Отправете ги до структура на КАТ - Пътна полиция, към която принадлежи актосъставителят. В тях изложете подробни доводи за незаконността или неправилността на проверката и съставения акт. Поискайте да се съберат писмени или веществени доказателства, които имат връзка с нарушението.

ВНИМАНИЕ!!!


Вашите възражения не обвързват административнонаказващия орган. Той не е длъжен да се съобрази с тях. Въпреки това те ще ви бъдат от полза, тъй като ще изложат вашата гледна точка. Наред с това можете да използвате обстоятелствата, описани във възражението, както и посочените там доказателства, по-късно, когато се изправите в съда.

Така например, ако са ви спрели за движение с превишена скорост и смятате, че уредът за измерване на скоростта е нередовен, посочете в писмените си възражения идентификационния му номер. Поискайте да бъде представен за експертиза.


Другата полза от детайлните възражения е в тяхната непосредственост. Докато ги пишете, спомените ви са още пресни. Ако се стигне до обжалване на накзателното постановление, до съдебното заседание ще минат несеци. През това време ще забравите част от подробностите. Имайте предвид, че възражението е последното действие, което можете да извършите, преди да ви наложат административно наказание с постановление.

Следващото средство за защита е неговото съдебно обжалване.

За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club